Bildvin's Marie d'Alsace - født:24.09.02 - 17.12.15
Hd: A, Aa: A, Øyer: ua

Lykke har 1jk, 1auk, 1ak på utstilling - sparsomt utstilt

 

Eier:/oppdretter: Signe Sangnæs         

 
N UCH
Vi-Vi's Billy the Kid
Vi-Vi's Sylvester Sansue Castalian
Vi-Vi's Somebodys Fancy
Vi-Vi's Bitter Sweet Vi-Vi's Casablanca
Ninell Brocade

Madame Butterfly

N UCH
Vi-Vi's Country Classic

N UCH
Beeangee Jazz Man
Jako's Irresistable Charlott

Vi-Vi's Mamselle
 
Gloi Laughter in the Rain
Sansue Vivilianna